Disclaimer

De gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Hans & Grietje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Copyright Hans & Grietje

Reserveren

Kom eten, spelen en genieten bij het Kabouterbos!