Huisregels

Bij Het Grote Kabouterbos staat een gezellige sfeer en gastvrijheid hoog in het vaandel. Om dit voor een ieder te garanderen, hanteren wij diverse huisregels. Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd.

Algemene huisregels

 • Om gebruik te maken van de speeltuin is een consumptie verplicht.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen.
 • Buiten openingstijden is de speeltuin niet toegankelijk. Klik hier voor de actuele openingstijden.
 • Spelen moet altijd onder toezicht van een volwassene.
 • Wij doen ons uiterste best aan ieders voorkeur met betrekking tot tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
 • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Huisdieren zijn aangelijnd toegestaan in het restaurant.
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
 • Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 • Het Grote Kabouterbos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Wel proberen wij te allen tijden te zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld door de schade te vergoeden die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust.
 • Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
 • U dient ons er op te attenderen op allergie├źn/allergenen zodat wij er alles aan kunnen doen om hier rekening mee te houden.
 • Cameratoezicht: Met een bezoek aan ons restaurant stemt u er mee in dat er video-opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
 • Het is mogelijk dat er in het restaurant of terrein door of voor Het Grote Kabouterbos opnames worden gemaakt. Het Grote Kabouterbos kan deze opnames gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens jouw bezoek? Mijd dan het gebied waar opnames worden gemaakt of vraag een medewerker of het productieteam of ze je niet willen fotograferen of filmen.

Iedereen die het terrein en pannenkoekenhuis van Het Grote Kabouterbos bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

Reserveren

Kom eten, spelen en genieten bij het Kabouterbos!